בקרוב עוברת לכתובת חדשה בלוד!

תעקבו בפייסבוק רקמה ממוחשבת חיה עמר

או באינסטגרם chaya_amar

תהיה מכירת חיסול על כמה וכמה פריטים!